Vyhodnocení dotazníku

Vážení rodiče, milí žáci,

na dubnových třídních schůzkách jsme zjišťovali zájem rodičů o službu ŠKOLA ONLINE.
Z dotazníkového šetření vyplynula následující zjištění:
64 %   pro přechod na ŠKOLU ONLINE,
29 %   pro zachování stávající papírové formy,
  7 %   se šetření nezúčastnilo nebo dotazník neodevzdalo.

Děkujeme všem, kteří se šetření zúčastnili.

 

Body the Exhibition Praha

Milí žáci,

v příloze najdete soutěžní otázky vztahující se k naší návštěvě Prahy. Pokud budete chtít soutěžit o ceny, test vytiskněte a během prohlídky vyplňte.
Po skončení jej vhoďte u šatny do schránky.

Věřím, že některé odpovědi budete vědět již nyní, ale spoustu dalších informací získáte právě 30. května na výstavě Body the Exhibition Praha.

kvíz

 

 

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se konají dne 25. dubna 2017 v budovách školy: 1. stupeň – od 16.00 hodin; 2. stupeň – od 17.00 hodin.

Seznam evidenčních čísel dětí přijatých k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

níže uvádíme seznam čísel přijatých dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. Všem žádostem bylo vyhověno a byly naplněny dvě první třídy.

Těšíme se na setkání v novém školní roce 2017/2018.

PhDr. Mgr. Oldřich Šik, MBA
ředitel školy

zde příloha