Úspěchy našich žáků v uplynulém školním roce

Výsledky přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018

V prvním kole přijímacího řízení na střední školy bylo přijato všech 37 žáků 9. ročníku. Maturitní obory bude studovat 29 žáků, na učební obory půjde 8 žáků.

Na víceletá gymnázia si podalo přihlášku 7 žáků, z toho 2 žákyně ze 7. ročníku. Na osmileté gymnázium odejdou dva žáci, jeden žák je ještě v odvolacím řízení. Na šestileté gymnázium byly obě žákyně přijaty.

Se všemi odcházejícími žáky se rozloučíme 25. června 2018 na slavnostním vyřazení žáků základní školy, které se koná v místní knihovně od 13. 30 hodin.  Všem přejeme šťastné vykročení do další životní etapy.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Schůzka rodičů budoucích prvňáků_12.6.2018

Výsledky zápisu do 1. ročníku_2. termín

Třídní schůzky 24. 4. 2018

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky dne 24. dubna 2018 od 16. 00 hodin pro 1. stupeň, od 17.00 hodin pro 2. stupeň v budovách školy. TU podají informace o hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí žáků, informace ohledně implementace GDPR ve škole a seznámí Vás s nabídkou volitelných předmětů a možností výběru cizího jazyka.