Nový termín zápisů do 1. ročníku – informace o novele školského zákona

Vážením rodiče,
MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona, která je platná od 1. 1. 2017.
V naší škole se budou konat zápisy ve dvou rovnocenných termínech, a to v sobotu 1. dubna 2017 od 10.00 do 16.00 hodin a v úterý 11. dubna 2017 od 14 do 17.00 hodin. Všechny další informace budou vyvěšeny s předstihem ve spádových mateřských školách a na internetu.

Školní časopis na webových stránkách

Vážení rodiče, milí žáci,
školní časopis Hovory Masarykovy základní školy, který vychází nepřetržitě od roku 2004 a který naši žáci dostávají v tištěné podobě, si můžete nově prohlédnout v elektronické podobě, sekce základní škola, odkaz časopis.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, milí žáci,
v přiloženém dokumentu najdete potřebné informace k přijímacímu řízení pro nadcházející školní rok.
Mgr. R. Černá, výchovná poradkyně, zástupkyně ŘŠ
aktualni-informace-k-prijimacimu-rizeni

 

Aktiv pro rodiče žáků, kteří budou podávat přihlášku na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,
zveme vás na aktiv zaměřený na podání informací o průběhu přijímacího řízení na SŠ, vyplňování přihlášek ke studiu a některých změnách platných od 1. 9. 2016. Na aktivu také vystoupí zástupci vybraných SŠ, představí náplň jednotlivých studijních a učebních oborů, seznámí Vás s kritérii přijímacího řízení i s termíny Dnů otevřených dveří.

Je vhodné, aby se aktivu zúčastnili také rodiče žáků, kteří uvažují o studiu svých dětí na víceletých gymnáziích.

Těším se na naše společné setkání ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 16.30 hodin v mediální učebně (vedle ředitelny).

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně

Jednodenní zájezd Pasov – 9. ročník

Jednodenní zájezd do Pasova – 9. A, B a 7. B
Vážení rodiče, milí žáci,
v 1. pololetí letošního roku jsme ve spolupráci s žáky 9. ročníku zařadili do našich aktivit jednodenní zájezd do Německa v době adventu s CK Intertrans Plzeň pod názvem ZA KOUZLEM VÁNOC DO PASOVA (SRN).

Vydáme se na procházku k soutoku tří řek – Dunaje, Innu a Ilzu. Navštívíme historické centrum Pasova – Dóm sv. Štěpána s největšími varhanami na světě (17 388 píšťal), před kterým se každoročně konají adventní trhy. Ochutnáme tradiční bavorské speciality, zhlédneme ukázky lidových řemesel a čas zbyde i na nákup některých typických výrobků. Po poledni se vydáme do největších termálních lázní v Německu – Bad Füssingu, a navštívíme lázně Johannesbad, které se rozkládají na 4500 m2 vodní plochy. Je zde 13 různých bazénů napájených termálním pramenem o teplotách vody od 27 °C do 40 °C. Nachází se zde např. masážní bazén s vlnobitím v zastřešené vnitřní části či vulkanický bazén se skalními útvary, vodopády s večerními světelnými efekty a mnoho dalších zajímavostí. Více informací na www.johannesbad-therme.de

Pokyny:

Odjezd: 13. 12. 2016 (úterý) v 7. 00 hodin z parkoviště MZŠ Zruč-Senec; sraz v 6. 45 hodin

Příjezd: 13. 12. 2016 cca v 21. 00 hodin na parkoviště MZŠ Zruč-Senec, zde akce končí (ve středu 14. 12. 2016 pro žáky zkrácená výuka – vyučování končí po 4. vyučovací hodině)

Cena zájezdu: 550 Kč