Aktiv pro rodiče žáků, kteří budou podávat přihlášku na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,
zveme vás na aktiv zaměřený na podání informací o průběhu přijímacího řízení na SŠ, vyplňování přihlášek ke studiu a některých změnách platných od 1. 9. 2016. Na aktivu také vystoupí zástupci vybraných SŠ, představí náplň jednotlivých studijních a učebních oborů, seznámí Vás s kritérii přijímacího řízení i s termíny Dnů otevřených dveří.

Je vhodné, aby se aktivu zúčastnili také rodiče žáků, kteří uvažují o studiu svých dětí na víceletých gymnáziích.

Těším se na naše společné setkání ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 16.30 hodin v mediální učebně (vedle ředitelny).

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně

Výsledky logické olympiády 2016

Vážení rodiče, milí žáci!

V přiloženém odkazu najdete výsledky Logické olympiády, všem zúčastněným žákům blahopřejeme.

Krajskou semifinalistkou v kategorii B se stala žákyně Martina Honomichlová z VIII. A – krásný výsledek! Jen tak dál …

B. Stušová

logicka-olympiada-2016

 

Perspektiva technického a odborného vzdělávání v PK

Akce školy – 9. ročníky

Vážení rodiče, žáci 9. ročníků se zúčastní 1. 12. 2016 akce „ Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“. Veletrh pořádá Regionální hospodářská komora Plzeň v prostorách DEPO 2015, Plzeň-Doudlevce. Pedagogickým doprovodem jsou třídní učitelé 9. A, B, kteří upřesní organizaci akce.

J. Kupková

Beseda na ÚP Plzeň-sever, 9. ročník

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že žáci 9. A, B se zúčastní 11. listopadu 2016 besedy na Úřadu práce v Plzni. Beseda se týká výběru vhodného studijního oboru. Žáci budou rozděleni do dvou skupin, 9. B (první skupina) začíná besedu v 9.00 hod., 9. A (druhá skupina) od 10.30 hod. Besedu povede E. Laubrová, DiS, referent zaměstnanosti. Organizaci odjezdu a příjezdu upřesní každý TU ve své třídě prostřednictvím žákovské knížky. Třídní učitelé jsou pedagogickým doprovodem na této školní akci.

J. Kupková, vyučující volby povolání

Zkrácená výuka 7. 10. 2016

Dne 7. října 2016 bude zkrácená výuka pro žáky naší školy. Pro 1. stupeň bude vyučování ukončeno po 4. vyučovací hodině, pro 2. stupeň po 5. vyučovací hodině.