Zápis dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2017/2018

Zápis dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2017/2018
se koná v pavilonu základní školy v následujících termínech:
v sobotu 1. dubna 2017 od 10.00 do 16.00 hodin,
v úterý 11. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin.

 

Zákonný zástupce si může vytisknout a vyplnit Žádost o přijetí dítěte (standardní přijetí šestiletých dětí), pro pětileté děti je rozhodující datum narození od září do prosince nebo další formulář od ledna do června (vše je také možné vyplnit na místě v době konání zápisu).

Pokud se jeden ze zákonných zástupců nemůže dostavit k zápisu, zplnomocní k tomuto úkonu druhého zákonného zástupce a může využít formuláře plné moci na našich stránkách. Pro přijetí i odklad PŠD je jedna plná moc.

Žádosti o odklad budou konzultovány po zápisu s výchovnou poradkyní pí uč. Kroftovou, která podá informace o dalším postupu.

Na konci zápisu všichni rodiče obdrží registrační číslo a vyrozumění o výsledku zápisu u zástupkyně ředitele.

Formuláře ke stažení:

Zápis dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2017/2018
Plná moc pro zákonného zástupce – zápis 2017
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte od školního roku 2017/18
Žádost o přijetí dítěte, které k 1. 9. 2017 nedosáhne šesti let věku/09-12
Žádost o přijetí dítěte, které k 1. 9. 2017 nedosáhne šesti let věku/od 01-06

Schválení žádosti o finanční podporu z OP VVV

Vážení rodiče, milí žáci,
v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ získala naše škola finanční podporu v celkové částce 1.145.826,00 Kč.

Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol.

Předpokládaná doba trvání projektu bude činit přesně 24 měsíců počínaje srpnem 2017. Více informací se dozvíte od třídních učitelů. 🙂 

Den otevřených dveří

Den otevrenych dveri

Nový termín zápisů do 1. ročníku – informace o novele školského zákona

Vážením rodiče,
MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona, která je platná od 1. 1. 2017.
V naší škole se budou konat zápisy ve dvou rovnocenných termínech, a to v sobotu 1. dubna 2017 od 10.00 do 16.00 hodin a v úterý 11. dubna 2017 od 14 do 17.00 hodin. Všechny další informace budou vyvěšeny s předstihem ve spádových mateřských školách a na internetu.

Školní časopis na webových stránkách

Vážení rodiče, milí žáci,
školní časopis Hovory Masarykovy základní školy, který vychází nepřetržitě od roku 2004 a který naši žáci dostávají v tištěné podobě, si můžete nově prohlédnout v elektronické podobě, sekce základní škola, odkaz časopis.