Podzimní srdíčkové dny

Dne 20. 9. 2018 se na naší škole uskuteční charitativní sbírka Život dětem.
Žáci budou moci přispět zakoupením plastového srdíčka (30 Kč) nebo reflexního přívěsku ve tvaru delfína (35 Kč).
Předem všem moc děkujeme.

Druhým rokem pokračujeme v projektu Rozvíjení klíčových kompetencí

Vážení rodiče, milí žáci,
od 10. 9. 2018 bude spuštěno pokračování projektu Rozvíjíme klíčové kompetence. Finanční prostředky jsou poskytnuty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod r.č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004131. Nabízené aktivity jsou pro naše žáky zcela zdarma. V příloze uvádíme přehled aktivit: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (na každé pololetí bude nová nabídka) a čtenářský klub. Ve školním roce využilo naši nabídku téměř pět desítek žáků. Pravidelná docházka a procvičování učiva v užším kruhu mělo pozitivní dopad na celkový prospěch, a to je náš cíl:-).
Upozorňujeme na nutnost omluvy nepřítomnosti žáka v omluvném listu.

Zde uvádíme přehled aktivit pro letošní rok, který je možné využít i jako přihlášku. Termín uzávěrky pro podání je pátek 7. září.
Přihlášku stahujte zde.

Úspěchy našich žáků v uplynulém školním roce

Výsledky přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018

V prvním kole přijímacího řízení na střední školy bylo přijato všech 37 žáků 9. ročníku. Maturitní obory bude studovat 29 žáků, na učební obory půjde 8 žáků.

Na víceletá gymnázia si podalo přihlášku 7 žáků, z toho 2 žákyně ze 7. ročníku. Na osmileté gymnázium odejdou dva žáci, jeden žák je ještě v odvolacím řízení. Na šestileté gymnázium byly obě žákyně přijaty.

Se všemi odcházejícími žáky se rozloučíme 25. června 2018 na slavnostním vyřazení žáků základní školy, které se koná v místní knihovně od 13. 30 hodin.  Všem přejeme šťastné vykročení do další životní etapy.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Schůzka rodičů budoucích prvňáků_12.6.2018