Pozvánka na třídní schůzky a schůzku s výchovnou poradkyní

Vážení rodiče,
třídní schůzky se uskuteční v budově školy dne 27. listopadu 2018 pro 1. stupeň od 16.00 hodin, pro 2. stupeň od 17.00 hodin. Učitelé podají informace o prospěchu a chování žáků.
Informativní schůzka pro žáky, kteří budou podávat přihlášky ke střednímu vzdělávání, se bude konat 4. prosince 2018 od 16.30 hodin ve třídě V. B v přízemí hlavní budovy. Akci organizuje výchovná poradkyně a zúčastní se jí i zástupci středních škol.
Těšíme se na Vaši účast.

Aktiv rodičů vycházejících žáků a žáků, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia

Vážení rodiče,

zveme Vás na pravidelné setkání se zástupci vybraných středních škol, které se uskuteční
úterý 4. prosince 2018 od 16.30 hodin ve třídě 5. B (přízemí hlavní budovy). Na aktivu obdržíte také informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ na jaře 2019.

V pátek 9. listopadu žáci 9. ročníku absolvovali ukázkový den na SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni, která se nachází v areálu bývalých kasáren na Borech.   Vedle prohlídky školy získali také informace o oborech, které je možné na této škole studovat. Poté se rozdělili na skupiny a pod vedením vyučujících se zapojili do aktivit, které pro ně byly připravené.

Žáci osmého ročníku navštívili se svými třídními učiteli festival práce a vzdělání Posviť si na budoucnost.

Podrobné informace o SŠ, oborech a podmínkách přijímacího řízení najdete na webových stránkách SŠ, v brožuře Čím budu? (ke stažení zde) nebo na informačních portálech www.infoabsolvent.cz  nebo www.studujvpk.cz. Vhodné je rovněž navštívit Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách (ke stažení zde).

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně

Pozvánka na výstavu ŠD

Síťování základních škol

Se začátkem nového školního roku se naše škola opět pustila do nových projektů. Jedním z nich je i ,,Projekt síťování v oblasti čtenářské gramotnosti.“ Stali jsme se druhým centrem regionální podpory v Plzeňském kraji.
Než jsme mohli projekt aktivovat, navštívily naše dvě vyučující paní zástupkyně Černá a paní učitelka Mattasová školící centrum v Pardubicích na dvoudenním semináři. Informace a poznatky byly cennými devizami pro naši práci.
Do zmíněné aktivity Masarykovy základní školy jsme oslovili a přizvali několik dalších okolních základních škol – Dýšinu, Chrást, Starý Plzenec a Všeruby. Cílem metodiků a oslovených učitelů je vzbudit u žáků potřebu získat prostřednictvím čtení mnoho pozitivních zkušeností. Ty žák získává v tom okamžiku, kdy se do knihy začte, ponoří a zažije pocit vtáhnutí d příběhu a jeho prožití. Tímto způsobem vzbudit radost ze čtení. Nejde o počet přečtených knih, ale o jejich porozumění a pochopení textu.
V tomto projektu rozšíření čtenářské gramotnosti nám pomohou nové a zábavné metody a formy práce, sdílení zkušeností, vzájemné diskuse a nové náměty do výuky.
Mgr. Alena Švecová, vedoucí centra

Podzimní srdíčkové dny

Dne 20. 9. 2018 se na naší škole uskuteční charitativní sbírka Život dětem.
Žáci budou moci přispět zakoupením plastového srdíčka (30 Kč) nebo reflexního přívěsku ve tvaru delfína (35 Kč).
Předem všem moc děkujeme.